Stručni skupovi / 22. rujna 2017.

Metoda simuliranih suđenja u provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Međimurske, Koprivničko-križevačke županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 13. studenog 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Jasna Kraljić-Cmrk prof., Zorislav Jelenčić prof. i Ivana Mašić, sutkinja Općinskog suda u Novom Zagrebu 

Ciljevi; sudionici će: 

  • biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata iz Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i izvođenje projektne nastave simuliranih suđenja
  • moći osposobiti učenike da usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa
  • biti osposobljeni za upoznavanje učenika s načinom rada i svrhom sudbenog sustava i njegovom ulogom u ostvarenju pravne države
  • steći znanja i osposobiti se za poučavanje o temeljnim vrijednostima demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost
  • biti upoznati s ulogom sudbene vlasti u suzbijanju korupcije

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008