Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Metoda Projekt građanin u provedbi Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja GOO-a

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima nastavnicima, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz ostalih predmeta iz Bjelovarsko-bilogorske županije

Mjesto održavanja: Bjelovar, Komercijalna i trgovačka škola, Poljana dr. Franje Tuđmana 9

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 8. siječnja 2019. 2019.. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak,

Ciljevi; sudionici će:

  • moći objasniti sve korake u provedbi metode Projekt građanin: Uočavanje problema u zajednici, odabir problema za istraživanje u razredu, prikupljanje podataka i istraživanje problema, je li je problem značajan za društvenu zajednicu, postoje li zakonska rješenja, što se navodi u medijima, je li je u granicama Ustava i zakona RH, provođenje anketnog upitnika, istraživanje i dokumentiranje iz drugih izvora, slaganje dokumentacijske mape, predlaganje mjera i javnih politika za rješenje problema, mjere i javne politike koje imaju slabosti, mjere i javne politike koje vode uspješnom rješenju, oblikovanje plana akcije i javne politike za rješavanje problema, izrada portfelja i dokumentacijske mape, predstavljanje portfelja, osvrt na ostvarene rezultate i  iskustvo učenja
  • riješiti određeni problem po metodi Projekt građanin
  • biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata iz Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole korištenjem metoda interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na razvoj svih ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje, učenje za poduzetništvo i konkretan  razvoj dobrobiti društvene zajednice

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106;

e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008

e-pošta:tomislav.ogrinsak@azoo.hr