Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Medijska pismenost – poučavanje i učenje djece i mladih u digitalnom dobu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prva gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

Broj polaznika: 75

Rok prijave: obvezna prijava do 21. prosinca 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu,  Tomislav Šikić, Glas Hrvatske, Hrvatska radiotelevizija, Igor Subotić, prof., Gimnazija Velika Gorica, Mirela Barbaroša-Šikić, prof., i Marijana Češi, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje

Ciljevi:

  • obrazložiti temeljne pojmove: mediji, masovni mediji, masovna kultura, publika, javnost, internet, konvergirani mediji, konvergencija, medijska kultura/kulture, medijski sadržaji
  • prikazati hrvatski medijski sustav (mediji i zakoni, regulatorna tijela i samoregulacija, vlasnici); upoznati polaznike s vrijednostima i funkcioniranjem svakog od tih sastavnih dijelova sustava te načinima nadzora javnosti nad njima
  • upoznati sudionike s aktualnim stanjem medija u Hrvatskoj: vrijednosti, rizici, kritične točke, očekivanja – između tradicionalnih medija i digitalne kulture konvergiranih medija, a u kontekstu nove medijske pismenosti i razvoja demokratskog društva
  • prepoznati i razumjeti obilježja medijske pismenosti, osobito komponenta vizualne pismenosti
  • informirati o rezultatima istraživanja na području medijske pismenosti, posebice o pozitivnim i negativnim utjecajima medija na današnje društvo i utjecajima vizualne komunikacije i informacije
  • informirati o integraciji medijskog opismenjavanja u nastavne planove i programe razvijenih država svijeta
  • uočiti sadržaje medijske kulture u nastavi hrvatskoga jezika
  • osvijestiti važnost medijske pismenosti
  • razumjeti prednosti i nedostatke različitih vrsta medija u smislu informiranja i obrazovanja mladih.
  • informirati o novim kulturnim vrijednostima digitalnog doba, masovnih medija i digitalne kulture 21. st.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rasprava, okrugli stol, upute za samostalni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje voditelja programa

Napomena:

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 018
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr