Stručni skupovi / 10. prosinca 2014.

Medijska pismenost

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima školskim knjižničarima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Hotel Zora Primošten, Raduca B.B., 22202 Primošten

Broj polaznika: 300 polaznika

Rok prijave: Prijave isključivo slati do  14. travnja 2015. elektroničkim putem na www.ettaedu.eu

Predavači: akademik Luka Paljetak, izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, dr. sc. Boris Jokić, znanstveni suradnik, dr. sc. Marija Heffer Lauc,  Miroslav Mićanović, prof.,  izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, izv. prof. dr. sc. Danijel Labaš, Krešimir Mikić, prof. u trajnom zvanju, doc. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, izv. prof. dr. sc. Dinka Kovačević, izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, dr. sc. Marina Gabelica, znanstveni novak-asistent, viša savjetnica za školske knjižnice iz MZOS Mira Zovko, prof.,  savjetnica za školske knjižnice NSK Veronika Čelić-Tica, prof., viša savjetnica Ivana Stanić, dipl. uč., Ivana Bašić, prof., Tamara Zadravec, dipl. knjiž. i prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti znanja o medijima i njihovu utjecaju na naše razmišljanje i ponašanje
  • prepoznati potrebu medijskog opismenjavanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
  • prepoznati potrebu razvijanja medijskih kompetencija školskoga knjižničara
  • usvojiti sadržaje medijskog i knjižnično-informacijskog obrazovanja i znati ih prilagoditi korisnicima svoje knjižnice
  • oblikovati svoje stavove i iskustva radionicama i primjerima dobre prakse.

Oblici rada: Predavanja i stručno pedagoške radionice, čelni i skupinski rad.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Voditelj:

Izabela Mlinarević, vanjska suradnica
Telefon: 031 284 904