Stručni skupovi / 6. rujna 2017.

Medijacija – učitelji i učenici miritelji i razvoj socijalnih vještina

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Grada Zagreba, Zagrebačke-županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županie

Mjesto održavanja: Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 21. rujna 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Lovorka Jurić, 

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata iz Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na društvenu dimenziju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup,
  • steći temeljne kompetencije za primjenu modula za učitelje miritelje u kojem će steći  privrženost prema korištenju i širenju komunikacijskih vještina koje vode prepoznavanju i prevladavanju suparničkog, agresivnog i destruktivnog ponašanja kroz uzajamno razumijevanje, uvažavanje, suradnju, prihvaćanje i uspjeh za svakog pojedinačno i grupu/ razred/ školu/ zajednicu u cjelini, za nenasilno rješavanje sukoba i za komunikaciju koja omogućuje suradnju i vršnjačku medijaciju.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008