Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Medijacija – učitelji i učenici miritelji i razvoj socijalnih vještina treći ciklus

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Grada Zagreba, Zagrebačke-županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije koji su sudjelovali u prvom i drugom ciklusu

Mjesto održavanja: Zagreb, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 27 

Rok prijave: obvezna prijava do 23. svibnja 2018. 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Lovorka Jurić,

Ciljevi; sudionici će: 

–          biti osposobljeni za primjenu, korištenje i razumijevanje koncepata iz Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja

–          biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na društvenu dimenziju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole

–          biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup,

–          steći temeljne kompetencije za primjenu modula za učitelje miritelje u kojem će steći  privrženost prema korištenju i širenju komunikacijskih vještina koje vode prepoznavanju i prevladavanju suparničkog, agresivnog i destruktivnog ponašanja kroz uzajamno razumijevanje, uvažavanje, suradnju, prihvaćanje i uspjeh za svakog pojedinačno i grupu/ razred/ školu/ zajednicu u cjelini, za nenasilno rješavanje sukoba i za komunikaciju koja omogućuje suradnju i vršnjačku medijaciju.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008