Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Medijacija – učitelji i učenici miritelji i razvoj socijalnih vještina

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a iż Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Gimnazija i Srednja strukovna škola Gospić, Budačka ulica 24, 53000 Gospić

Broj polaznika: 30 

Rok prijave: obvezna prijava do 30. listopada 2018.. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: Voditeljica radionica i vježbi Lovorka Jurić, stručna suradnica medijatorica, OŠ Rapska, Zagreb; viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak

Ciljevi; sudionici će:

steći temeljne kompetencije za učitelje miritelje;

1. Područje metodologije grupnog rada

– koncepti i karakteristike  interaktivnog učenja, suradničkog učenja, grupne dinamike, oblici grupnog rada i odabir odgovarajućih grupnih struktura za iskustveno i doživljajno učenje putem dijaloga, dogovaranja, pregovaranja, obrazlaganja, rasprave, argumentiranja i donošenje zaključaka

2. Područje komunikacijskih vještina

Koncepti i vježbe za korištenje modela nenasilne komunikacije; aktivno slušanje, empatija i asertivnost, kodiranje, dekodiranje i parafraziranje; postavljanje otvorenih i zatvorenih pitanja, razlikovanje Ja- i Ti-poruka; donošenje grupnih i osobnih odluka; razlikovanje suradničkog od suparničkog pristupa; prepoznavanje problemskih situacija i načina reagiranja na ljutnju i obuzdavanje ljutnje, korištenje tehnike „hlađenja“, zajedničko rješavanje problemskih situacija,  analiziranje osobnih i grupnih jakosti, osobnih i grupnih slabosti; empatijski i asertivan dijalog, umijeće govorenja i slušanja, jasnog izražavanja osjećaja i potreba, dekodiranje kroz aktivno slušanje osjećaja i potreba drugoga u različitim komunikacijskim situacijama; preuzimanje odgovornost za vlastite osjećaje; za stavljanje sebe u poziciju druge osobe i parafraziranje ili preoblikovanje njezine poruke u različitim kontekstima u cilju rješavanja problemske situacije.

3. Područje rješavanja konfliktnih situacija i transformiranja sukoba

Koncepti i vježbe upoznavanja strukturnih elemenata sukoba, mapiranje sukoba i vrste sukoba;

vježbe opisivanja i klasificiranja konfliktnih situacija te izbor postupaka u njihovom ovladavanju i transformiranju.

4. Područje školske i vršnjačke medijacije

Koncepti i vrste medijacije; Zakon o mirenju i razlikovanje medijacije od drugih načina rješavanja sukoba, pravila, procedure/koraci u mirenju, potrebna znanja, vještine i etičke vrijednosti za njeno provođenje u školi, obitelji, zajednici i izvan-sudskom rješavanju sporova; etički kodeks učitelja miritelja, kada medijacija nije moguća;  povjerljivost, nagodba, pisanje sporazuma

Važnost širenja mirenja kao metode rada na sukobima u svim segmentima i čimbenicima obrazovanja na relaciji škola-obitelj, učitelji – roditelji, učitelji – učenici, uprava – nastavničko vijeće, itd.

 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

 

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106;

e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008

e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr