Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Mato Lovrak u školi za život

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen učiteljima razredne i predmetne nastave te stručnim suradnicima i ravnateljima

Mjesto održavanja: Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac (povodom Lovrakovih dana kulture)

Broj polaznika: 80

Rok prijave: do 27. svibnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači:

  • Plenarno predavanje:
  • Pomoćnica ministrice Lidija Kralj, prof.
  • Radionice:
  • Gordana Košćec Bousfield, prof. – likovna kultura
  • Nera Đonlić, prof. – glazbena kultura
  • Sanja Janeš, prof. – matematika
  • Darija Dasović, prof. – informatika
  • Nikolina Marinić, prof. – hrvatski jezik
  • Alenka Bujan, prof. – geografija

Ciljevi:

Cilj stručnog skupa je izrada konkretnih materijala koji učiteljima mogu poslužiti kao modeli u projektnim zadatcima ili u planiranju poučavanja predmeta, povezivanja s drugim predmetima i međupredmetnim temama.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka,  individualno, u paru i skupini, frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Nikolina Marinić, prof. savjetnik

e-pošta: nikolina.marinic1@gmail.com