Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Mali i veliki ljudi mojega zavičaja – Dani poduzetnosti, kulturne baštine i turističke kulture

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola koji su do sada ostvarivali projekte s učenicima po metodi Projekt građanin i stručnim suradnicima koji ostvaruju preventivne programe koristeći navedene oblike poduzetničkog učenja

Mjesto održavanja: Hvar

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 12. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak te Alma Rovis Brandić viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (soc. pedagoge)

Ciljevi; sudionici će:

  • koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja, poglavito metodu Projekt građanin koja vodi razvoju poduzetnosti i prevenciji nasilja u školi;
  • objasniti važnost interdisciplinarnog povezivanja predmetnog gradiva i korištenje stečenih znanja u rješavanju problema lokalne zajednice  zbog zaštite i razvoja zajedničke dobrobiti;
  • demonstrirati kako u nastavnom procesu i izvanučioničkim aktivnostima  implementiraju i razvijaju ishode gospodarske i interkulturne dimenzije građanskog odgoja i obrazovanje
  • istraživati uloge malih i velikih ljudi zavičaja
  • objasniti kako se kulturna baština i kulturni identitet štiti i razvija korištenjem u turističkoj ponudi ;

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
Alma Rovis Brandić, viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (soc. pedagoge)
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785131
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008