Stručni skupovi / 22. veljače 2018.

Logoterapija u odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: predavanje – cjeloživotno usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen  odgojiteljima, učiteljima, stručnim suradnicima, te stručnjacima drugih srodnih područja

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77

Broj polaznika: maksimalno 30

Rok prijave: obvezna prijava do 17.ožujka 2018. ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv.prof. dr.sc Vladimira Velički, doc.dr.sc. Irena Sever, mr.sc. Boris Vidović

Ciljevi:

  • stjecanje osnovnih znanja o logoterapiji Viktora Franka i mogućnostima njezinog uključivanja u rad s djecom i mladima
  • uviđanje mogućnosti organiziranja raznih oblika učenja koji slijede logoterapijske norme, vrijednosti i spoznaje
  • stjecanje kompetencija za rad s djecom i mladima na temelju vrijednosno orijentiranih postavki logoterapije (odgoj za odgovornost, pronalaženje smisla u učenju i u životu, pedagoške interakcije) te za pružanje savjetodavne pomoći u trenucima krize
  • stjecanje temeljnih znanja o logoterapijskom savjetodavnom radu s djecom i mladima

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, aktivno učenje – rasprave, rad u malim grupama, rad u paru, individualni rad

Vrednovanje: razgovor na kraju svakog predavanja, odgovaranje na pitanja sudionika, anonimna anketa

Napomena:

Voditelj:

izv.prof.dr.sac. Vladimira Velički
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu