Stručni skupovi / 3. prosinca 2014.

Ljetni seminar za učitelje/nastavnike nacionalne grupe predmeta

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika povijesti, geografije, glazbene i likovne kulture te  učitelja razredne nastave A modela, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici povijesti, geografije, glazbene i likovne kulture te učitelji razredne nastave A modela , Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Vukovar, OŠ Dragutina Tadijanovića Vukovar, 204. vukovarske brigade 24A

Broj polaznika: 60

Rok prijave: 2. ožujka do 29. ožujka 2015.

Predavači: Siniša Agić, prof., Novica Gajić, prof., Siniša Đuričić, prof., Drenka Mayer, nastavnica

Ciljevi: usvojiti pojmove o aktualnim kretanjima i njihova usporedba s kretanjima u povijesti, osposobiti se da stečena znanja prenesu učenicima

Metode i oblici rada: predavanja i radionice, panel rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje AZOO

Napomena: Obavezna prijava na ettaedu

Voditelj:

dr.sc. Borislav Đekić
Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Agencija za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek
Tel.:031 244-912;fax: 031 283-799