Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Ljetna škola za odgajatelje u učeničkim domovima: Poticaj socijalnom i emocionalnom razvoju učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i zdravstvenim voditeljima u učeničkim domovima i ravnateljima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Športska gimnazija, Selska cesta 119, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: 23. 08. 2017. na adresi: http//ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Goran Bubaš, dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Valentina Kranželić, Ivana Ivančić, prof., mentori, savjetnici i voditelji pedagoških radionica: odgajatelji, stručni suradnici i zdravstveni voditelji

Ciljevi:

  • jačati kapacitet odgajatelja u socioemocionalnom području odgojno-obrazovnog rada s učenicima
  • osvijestiti važnost poticanja pozitivnih emocija i ulogu negativnih emocija
  • upoznati/podsjetiti se na tehnike vježbanja socijalnih vještina
  • razvijati komunikacijske kompetencije,
  • procjenom i samoprocjenom analizirati/unapređivati kvalitetu rada u učeničkom domu
  • predstaviti aktivnosti pojedinih učeničkih domova vezano za temu stručnoga skupa i unaprjeđivati rad kroz primjere dobre prakse

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, rad u iskustvenim skupinama, pedagoška radionica

Vrednovanje: Evaluacijski upitnik

Napomena:

Voditeljica:

Miljenka Galić, dipl. pedagog
Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Telefon: 01/2785 027