Stručni skupovi / 29. lipnja 2015.

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike učeničkih domova:Roditelji i učenički dom, zajedno!

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; višednevni

Namjena: skup je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i zdravstvenim voditeljima u učeničkim domovima i ravnateljima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Učenički dom Športske gimnazije, Selska cesta 119, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Boris Jokić, Tanja Dejanović Šagadin, mr.sc. Majda Fajdetić, Mirela Barbaroša Šikić, dr.sc. Vesna Ivasović, Ljiljana Kencel, Miljenka Galić i voditelji pedagoških radionica

Ciljevi: sudionici će:

  • upoznati se s provedbom Cjelovite kurikularne reforme
  • razvijati kompetencije savjetodavnog rada odgajatelja s roditeljima
  • na primjerima iz prakse raspraviti stavove i aktivnosti koji unaprjeđuju odnose roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika u učeničkom domu
  • uočiti važnost govorenog i pisanog jezika kao izravnog doprinosa kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava
  • odrediti važnost osobne odgovornosti i odgovornosti za odnose
  • upoznati se s primjerima dobre prakse sudjelovanjem u radu pedagoških radionica

Metode i oblici rada:

Predavanje, razgovor, rad na tekstu, iskustveno i otvoreno reflektirajuće učenje i poučavanje, pedagoške radionice, rješavanje problema i donošenje odluka i primjeri dobre prakse.

Frontalni rad, skupni/grupni/timski rad u iskustvenim skupinama, rad u paru i individualni rad.

Vrednovanje: Evaluacijski upitnik

Napomena:

Voditelj:

Miljenka Galić, dipl.ped.
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb
Tel: 01/2785-02701/2785-027