Stručni skupovi / 19. kolovoza 2016.

Ljetna škola: Temeljne kompetencije za cjeloživotno učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; višednevni

Namjena: skup je namijenjen odgajateljima, stručnim suradnicima i zdravstvenim voditeljima u učeničkim domovima i ravnateljima učeničkih domova u Republici Hrvatskoj

Mjesto održavanja: Učenički dom Paola Di Rosa, Volantina 1, 20 000 Dubrovnik

Broj polaznika: 170

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2016. na http//ettaedu.azoo.hr

Predavači: sveučilišni nastavnici, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, odgajatelji i stručni suradnici savjetnici i mentori i voditelji pedagoških radionica

Ciljevi: sudionici će:

  • identificirati i definirati ključne/temeljne/generičke kompetencije
  • razvijati komunikacijske kompetencije, spoznati važnost komunikacije za interpersonalne odnose
  • unaprijediti govornu i pisanu komunikaciju na materinskom jeziku
  • odrediti važnost temeljnih kompetencija za život i suživot u društvenoj zajednici
  • upoznati se s primjerima dobre prakse sudjelovanjem u radu pedagoških radionica

Metode i oblici rada:

Predavanje, razgovor, rad na tekstu, iskustveno i otvoreno reflektirajuće učenje i poučavanje, pedagoške radionice, rješavanje problema i donošenje odluka i primjeri dobre prakse.

Frontalni rad, skupni/grupni/timski rad u iskustvenim skupinama, rad u paru i individualni rad.

Vrednovanje: Evaluacijski upitnik

Napomena:

Voditelj:

Miljenka Galić, dipl.ped.
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb
Tel: 01/2785-027