Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Ljetna škola geologije za biologe

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, četverodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici biologije u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Baške Oštarije, Gospić

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 15. svibnja 2014. na adresu www.ettaedu.eu i na josipa.velic@rgn.hr

Predavači: prof. dr. sc. Jasenka Sremac, prof. dr. sc. Josipa Velić, dr. sc. Ivo Velić, znan. savjetnik, dr. sc. Marko Cvetković

Ciljevi: Obnoviti znanja i steći uvid u novosti u području geoloških znanosti, relevantnih za poučavanje Prirode i Biologije. Učitelji/nastavnici će:

  • razlikovati osnovne vrste stijena i uočiti važnost ljuštura krednjaka u nastajanju stijena;
  • upoznati interpretaciju okoliša i geološke starosti na temelju detaljnoga geološkog stupa;
  • raspraviti primjenu paleobiogeografije u biologiji;
  • razlikovati načine fosilizacije i najvažnije fosile;
  • upoznati rekonstrukciju okoliša tijekom zadnjih 5,33 milijuna godina u Savskoj depresiji;
  • upoznati ishodišne tvari u nastanku fosilnih goriva te poglavito važnost fitoplanktona u postanku nafte.

Oblici i metode rada: interaktivna predavanja u kabinetu, power point prezentacije, razmatranje sadržaja geološke grafičke dokumentacija (karte, profili, stupovi, legende), pokazivanje uzoraka minerala i stijena, intenzivan terenski rad s pokazivanjem većine onoga o čemu se govorilo na predavanjima, prepoznavanje osnovnih vrsta stijena na izdancima.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije).

Napomena: Ovaj skup/tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za učitelje i nastavnike biologije predviđa i opširan terenski rad (potrebna lakša planinarska oprema). Okvirna cijena je 1.800,00 kuna u što je uračunat kompletan prijevoz, pansion (noćenja s tri obroka dnevno) i nastavni materijali kao i naknade predavačima. U obzir će se uzimati samo prijave uz koje će biti uplaćena akontacija od 50% predviđenih troškova (načelno 900,00 kuna). Detalje o skupu moguće je pogledati na stranicama udruge koja organizira skup, odnosno na adresi Hrvatske geološke ljetne škole www.geoloskaljetnaskola.hr.

Voditelj:

Dr. sc. Diana Garašić, savjetnica za biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
Tel. 01 2785 020