Stručni skupovi / 28. kolovoza 2018.

Likovni izraz predškolskog djeteta i naivna likovna umjetnost

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, Trg Ivana Generalića 15, 48323 Hlebine

Broj polaznika: 80 sudionika.

Rok prijave: 12. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof., art., Antonija Balić Šimrak, Katica Ardalić, dipl. def., ravnateljica DV-a Špansko, Snježana Tišljarić, ravnateljica DV-a Vrapčić, Drnje, stručni suradnici, odgojitelji mentori i savjetnici, Nikolina Fišer (DV Špansko) Nada Gudek (DV Trešnjevka), mr. sc. A. Silić

Ciljevi:

  • osvještavanje i produbljivanje znanja likovnom izrazu djece predškolske dobi u komunikaciji s izvornim djelima naivnih umjetnika, osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija;
  • osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija;
  • usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje likovnog konteksta u dječjem vrtiću, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim ustanovama iz područja kulture, npr. umjetničkim galerijama, muzejima itd.;
  • osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja u području likovne umjetnosti u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054