Stručni skupovi / 26. kolovoza 2014.

Kvalitetniji rad u timu voditelja županijskih stručnih vijeća

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: za voditelje ŽSV-a učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika imenovane 1. rujna 2014. (po pozivu savjetnika) 

Mjesto održavanja: Ogulin 

Broj polaznika: 19 

Rok prijave: do 29. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu 

Predavači: prof. dr. sc. Marija Heffer, mr. sc. Majda Fajdetić, Ksenija Matuš, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:

  • uočiti važnost motivacije, njezine složenosti i povezanosti s emocijama te istražiti mogućnosti kvalitativnih promjena u poučavanju utemeljenih na najnovijim istraživanjima
  • unaprijediti osobna znanja, vještine i sposobnosti u timskome radu rješavanjem konkretnoga zadatka sa članovima tima
  • identificirati, iskazati, definirati, povezati i prezentirati u dio kurikuluma za građanski odgoj koji se odnosi na etičke sadržaje i pojam građanskoga aktivizma – odgovornost za javnu riječ i čin
  • imenovati i opisati plan i program rada voditelja tijekom 2014./2015. godine

Metode rada: izlaganje, razgovor, rasprava, čitanje i rad na tekstu, rješavanje problema, interaktivno, otvoreno i iskustveno učenje.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa 

Napomena: skup po pozivu 

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785 018
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr