Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski – Primorsko-goranska, Istarska i Ličko-senjska županija, jednodnevni

Namjena: Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita učitelja i nastavnika informatike – računalstva osnovnih i srednjih škola

Mjesto održavanja: AZOO, Trpimirova 6, Rijeka 

Broj polaznika: 20 

Rok prijave: 29. kolovoza 2013.

Predavači: Eugen Ban, prof., prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić, Damir Purković, prof., Tanja Vukas, prof., Neven Jerčinović, prof. 

Ciljevi:  upoznati sudionike sa sadržajem, načinom i uvjetima polaganja stručnog ispita, operativnim programom stažiranja te proći kroz primjere načina pripreme i realizacije nastavnog sata

Oblici rada: predavanja, radionice 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Eugen Ban, prof.,
viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 051/ 317-698, e-mail: eugen.ban@azoo.hr