Stručni skupovi / 2. rujna 2013.

Stručni skup za voditelje Programa GLOBE i početni tečaj za nove voditelje

Razina i vrsta stručnog skupa: državna, trodnevni stručni skup

Namjena: voditelji Programa GLOBE iz uključenih škola steći će ili obnoviti stručna znanja iz područja Programa GLOBE te razmijeniti iskustva o modelima provedbe. Na početnom će se tečaju osposobiti novi učitelji i nastavnici za primjenu elementarnih GLOBE protokola. U zajedničkom dijelu programa, sudionici će raspraviti o smjernicama, načelima i kriterijima vrednovanja u izradi istraživačkih učeničkih projekata, o pripremi za GLOBE natjecanje te o međunarodnim kontaktima i uspjesima hrvatskih škola u međunarodnoj GLOBE mreži.

Mjesto održavanja: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 20. rujna 2013.

Predavači: mr. sc. Janja Milković, mr. sc. Marina Grčić, dr. sc. Renata Matoničkin Kepčija, dr. sc. Diana Garašić, Marina Ništ, prof., Borjanka Smojver, dipl. ing., Sanja Klubička, dipl.ing. Čeda Perko, dipl.ing., dr. Tatjana Holjević, Marinela Labaš, prof., Ira Beck, prof.

Ciljevi: Sudionici iz uključenih škola dopunit će stručna znanja te razmijeniti iskustva i obogatiti ideje za daljnju provedbu Programa  GLOBE; sudionici na početnom tečaju osposobit će se za početnu etapu provedbe Programa GLOBE

Oblici rada: Interaktivna predavanja, praktični i terenski rad, rad u računalnoj učionici, razmjena iskustva, rasprava.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditelji:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica
Telefon: 01/2785 020