Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Edukacija o prehrani pri provedbi projekta Prehrambene navike kod adolescenata

Razina i vrsta stručnog skupa: Državna, jednodnevni

Namjena: Nastavnici u srednjim školama RH uključeni u provedbu projekta Prehrambene navike kod adolescenata

Mjesto održavanja: Druga gimnazija Varaždin,, Hallerova aleja 6a,Varaždin

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava od 15. svibnja do 10. lipnja 2012. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Svi nastavnici uključeni u projekt Prehrambene navike i MetS kod adolescenata, mr.sc. Irena Švenda, dr. sc. Mirko Ruščić, mr. Olgica Martinis

Ciljevi:

  • navesti provedene edukacijske aktivnosti o prehrani od rujan do prosinca 2012.
  • prepoznati važnost edukacije adolescenata o prehrani
  • povezati iskustva i rezultate prikupljene istraživanjem o prehrambenim navikama s oblikovanjem i definiranjem koncepata o pravilnoj prehrani,
  • identificirati miskoncepcije vezane za prehranu adolescenata
  • povezati određene, uočene učeničke miskoncepcije s planiranjem nastavnoga procesa i strategijama poučavanja i vrednovanja s ciljem podizanja razine svijesti o značenju prehrane za zdravlje adolescenata
  • odrediti područja primjene provedenih edukacijskih aktivnosti o prehrani u okviru postojećih nastavnih programa prirodoslovnih predmeta posebice biologije i kemije

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e.

Napomena: prijava sudionika odnosi se isključivo na nastavnike uključene u provođenje projekta Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata škole snose troškove prijevoza i smještaja za sudionike stručnoga skupa

Voditelj:

mr.Olgica Martinis, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb