Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Istraživačko učenje u funkciji ostvarivanja obrazovnih i odgojnih ciljeva u kemiji

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: Učitelji kemije Grada Zagreba (ŽSV Centar/ Sjever) i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: 15. lipnja 2013.

Predavači: dr. sc. Zrinka Ristić-Dedić, dr. sc. Boris Jokić,  mr. sc. Marina Grčić, doc. dr. sc. Nenad Judaš, Marijana Toljan prof., viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji će na temelju prezentacije rezultata obrazovnih istraživanja identificirati probleme u usvajanju bitnih prirodoslovnih i kemijskih koncepata te promišljati o strategijama poučavanja koje bi rezultirale većom uspješnošću učenika.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena: Skup je zajednički za učitelje biologije i kemije (s mogućnošću biranja radionica prema sadržajima predmeta)

Voditelj:

Marijana Toljan, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, Donje Svetice 38
Telefon: 01 2785 023