Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Kvalitetna suradnička komunikacija – osnova za postizanje ciljeva građanskog odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz predškolskih ustanova s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Split, Dječji vrtić „Grigor Vitez“, Kliška bb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obavezna prijava do 2. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirjana Milanović, prof., dr. sc. Dubravka Maleš, Tončica Kalilić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti osnove za planiranje i stvaranje kurikuluma  iz građanskog odgoja s aspekta kvalitetne komunikacije i suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama ranog i predškolskog odgoja;
  • bolje razumjeti procese razvijanja kvalitetne komunikacije i suradnje;
  • steći znanja i sposobnosti potrebne za praćenje, promišljanje i vrednovanje postignuća.

Oblici rada: frontalni i grupni (predavanja, debata, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340996
E-adresa: toncica.kalilic@azoo.hr