Stručni skupovi / 10. srpnja 2018.

Kvalitetna analiza pedagoške dokumentacije i rasprava kao osnova vrednovanja i unapređivanja prakse

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Izvor, Đure Deželića 30, Zagreb

Broj polaznika: Predavanja: 70 sudionika. Plenarna izlaganja. Vježbe: 10 – 15 sudionika. Skupni rad: 5 – 7 skupina.

Rok prijave: 27. listopada 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Sandra Antulić Majcen, odgojitelji i stručni suradnici dječjih vrtića Izvor, Siget, Malešnica i Vjeverica, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: bolje razumjeti i usvojiti znanja potrebna za:

  • analizu pedagoške dokumentacije,
  • sustavno vođenje kvalitetnih rasprava,
  • vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje, suradničko vrednovanje i samovrednovanje – ishodi učenja;
  • unapređivanje odgojno-obrazovne prakse i stvaranje prepoznatljivog kurikuluma u ustanovi ranog i predškolskog odgoja na temelju kvalitetne pedagoške dokumentacije i njezine analize.

Metode i oblici rada: predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika.

Vrednovanje: obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije).

Napomena:

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054