Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Kvaliteta implementacije socijalnopedagoških programa

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen socijalnim pedagozima

Mjesto održavanja: Zagreb, naknadno

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 3. srpnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Josipa Mihić, doc. dr. sc. Miranda Novak, voditelji županijskih stručnih vijeća

Ciljevi: Edukacija ima za cilj približiti nove znanstvene spoznaje vezane uz kvalitetu implementacije socijalnopedagoških programa, kontekstualne čimbenike koji joj doprinose te osvještavanje mogućnosti ulaganja u kvalitetu implementacije unutar samih organizacija.

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja i rad u malim grupama.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelje programa, upitnik zadovoljstva i procjenjene dobiti od strane polaznika

Voditeljica:

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)
Alma Rovis Brandić
telefon: 01/2785131
E-pošta: alma.rovis-brandic@azoo.hr