Stručni skupovi / 20. prosinca 2017.

Kvalitativna analiza složenosti književnoga teksta i planiranje podrške učenicima – analiza provedbe

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpmirova 6

Broj polaznika: 11

Rok prijave: obvezna prijava od 12. do 29. ožujka 2018. na adresi: http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Linda Grubišić Belina, prof., Tanja Marčan, prof., i  Dejana Tavas, univ.spec.educ., i druge voditeljice ŽSV-a

Ciljevi: voditelji će:

  • razviti kriterije za praćenje primjene potpomognutoga učenja i strategija podrške
  • pratiti provedbu potpomognutoga učenja i strategija podrške
  • istraživati načine integracije tehnike storytellinga s određenim sadržajima
  • razumjeti značaj pričanja priče u obrazovnom kontekstu
  • integrirati različite tehnike storytellinga u nastavnu praksu.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rad u paru i individualni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694