Stručni skupovi / 9. svibnja 2018.

Kurikulumski pristupi planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: voditelji županijskih stručnih vijeća – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije i županije Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Broj polaznika: 12

Rok prijave: 23. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Nikolina Marinić, prof., profesor savjetnik i Diana Greblički Miculinić, prof., učitelj savjetnik.

Ciljevi stručnoga skupa – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika:

  • upoznat će nove sadržaje Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (četvrta inačica)
  • upoznat će i razumjet će temeljenu svrhu, ciljeve, i odgojno-obrazovne ishode Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (četvrta inačica) za peti razred osnovne škole i prvi razred srednje škole
  • upoznat će i razmotrit će mogućnosti planiranja i programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa u kurikulumskom obzorju
  • razmotrit će i predložit će mogućnosti radioničkih oblika rada s učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić, Gea Cetinić i Marijana Češi

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 01 2785 – 073