Stručni skupovi / 12. srpnja 2018.

Kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave biologije i prirode

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni je skup namijenjen voditeljima županijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika biologije te učiteljima i nastavnicima biologije/prirode iz škola uključenih u eksperimentalno provođenje kurikularne reforme (Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka i Ličko-senjska županija)

Mjesto održavanja: Prva osnovna škola Ogulin, Bolnička 11, Ogulin

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 21. rujna 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Sonja Rupčić-Petelinc, prof. savjetnik, dr.sc. Diana Garašić, i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • primijeniti kurikulumski pristup u planiranju i programiranju nastave Biologije i Prirode zacrtan Nacionalnim kurikulumom nastavnog predmeta Biologija i Nacionalnim kurikulumom nastavnog predmeta Priroda te ostalim dokumentima u sklopu Cjelovite kurikularne reforme,
  • predstaviti način organizacije i provedbe edukacije učitelja i nastavnika biologije i prirode u školama uključenim u eksperimentalno provođenje kurikularne reforme. Učitelji i nastavnici će imati priliku raspraviti pitanja i dvojbe vezane za implementaciju reformskih dokumenta,
  • voditelji ŽSV-a će se na temelju izvješća o radu svojih vijeća, kritički osvrnuti na dosadašnji rad,  raspraviti o problemima koji se javljaju i o mogućim rješenjima te donijeti zajednički dio programa rada za 2018/2019. školsku godinu,
  • razmijeniti osobna iskustva i predstaviti primjere dobre prakse.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad

Vrednovanje: eupitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, dipl. ing., viša savjetnica,

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

051/317 696

borjanka.smojver@azoo.hr