Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kurikulumski pristup u nastavi hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: V. gimnazija, Klaićeva 1, Zagreb

Broj polaznika: 10

Rok prijave: obvezna prijava do 1. prosinca 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Nikolina Marinić, prof., Nataša Sajko, prof.

Ciljevi:

  • objasniti strukturu i odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema
  • primijeniti odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema u poučavanju predmeta Hrvatski jezik
  • objasniti ulogu teksta u strukturiranju predmetnoga kurikuluma
  • opisati raspored tekstnih vrsta po predmetnim područjima
  • iznijeti svoje viđenje odabira teksta na kojemu će ostvarivati odgojno-obrazovne ishode predmetnoga kurikuluma
  • razlikovati digitalne alate prema njihovoj primarnoj ulozi
  • primijeniti jednostavan digitalni alat za komunikaciju i suradnju
  • oblikovati digitalni materijal prema predlošku u jednom od predloženih digitalnih alata

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, frontalno

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik Mirela Barbaroša-Šikić, prof., dr. sc. Marijana Češi i mr. sc. Gea Cetinić.

Voditelj:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica za hrvatski jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

telefon: 01/2785-018

e-adresa: gea.cetinic@azoo.hr