Stručni skupovi / 31. listopada 2012.

Kurikulum zdravstvenog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Odgajatelji učeničkih domova svih županija i Grada Zagreba.

Mjesto održavanja: Poreč

Broj polaznika: 130

Rok prijave: Obvezna online prijava do 2. ožujka 2013. (do popune mjesta) na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Nataša Basanić Ćus, Elizabeta Radonić, Ljubica Banović, Biserka Šavora, Višnja Biti, Sanja Posavec Španović, Željka Mišetić, Ivana Harapin Gajić, Nikolina Trubić, Zoran Pavletić, dr. sc. Oleg Đaković, mr. sc. Majda Fajdetić i voditelji Županijskih stručnih vijeća, 5 voditelja i 5 suvoditelja pedagoških radionica i iskustvenih skupina, 2 zdravstvena voditelja.

Ciljevi: 

Opći cilj: proučiti osnovna načela neposrednog rada odgajatelja na čuvanju i unapređivanju zdravlja (višedimenzionalni model R. Ebertsa)

Specifični ciljevi:opisati preventivne programe „Zdravoga grada“; usporediti sadržaj i načine neposrednoga rada odgajatelja vezano za kurikulum zdravstvenog odgoja (sadržaj i ishodi u radu s učenicima u učeničkom domu); razvijati kompetencije za provedbu programa čuvanja i unapređivanja zdravlja, upoznati se s primjerima dobre prakse.

Oblici rada: Predavanje, razgovor, rad na tekstu, iskustveno i otvoreno reflektirajuće učenje i poučavanje, pedagoške radionice, rješavanje problema i donošenje odluka i primjeri dobre prakse.Frontalni rad, skupni/grupni/timski rad u iskustvenim skupinama, rad u paru i individualni rad.

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a.

Napomena: Sudionici samostalno rezerviraju i prijavljuju smještaj.

Voditelj

mr. sc. Majda Fajdetić, viša savjetnice, 
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb; 
dr. sc. Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje učeničkih domova