Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kurikulum za inkluziju – jačanje kompetencija odgojitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima i stručnim suradnicima Koprivničko-križevačke i  Bjelovarsko-bilogorske

Mjesto održavanja: Bjelovar, DV Bjelovar

Broj polaznika: 75

Rok prijave: obvezna prijava do 27. studenoga 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači:  Mirela Marjanac, ravnatelj, Vesna Glavović, odgojitelj mentor, Ines Rako, str. sur. logoped mentor,  Antonija Šajfar, odgojitelj, Lana Krkač Vadlja, odgojitelj mentor, Maja Lazić, str. sur. reh. mentor,  Tijana Vidović, prof., Darija Drviš, prof.

Ciljevi: sudionici će osvijestiti uloge i odgovornosti svih odgojno-obrazovnih radnika predškolske ustanove u ostvarivanju prava i zaštiti interesa djece s teškoćama u razvoju; usvojiti pojmovne odrednice prevencije, rane intervencije, partnerstva s roditeljima djece s teškoćama u razvoju; usvojiti osnovne tehnike planiranja, praćenja, dokumentiranja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa te steći znanja i sposobnosti potrebne za izgrađivanje kvalitetnog konteksta za djecu s teškoćama u razvoju

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, prikazi prakse i rasprava, rad u malim grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: –

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Darija Drviš, prof.
telefon: 01/2785 019
e-pošta: darija.drvis@azoo.hr