Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Kurikulum vrtića – zagrebački model ranog i predškolskog odgoja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: ravnatelji, stručni suradnici, odgojitelji

Mjesto održavanja: Mala dvorana V. Lisinskog, Zagreb

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 1. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Inga Seme Stojnović, prof. dr. sc. Rea Fulgossi Masnjak, prof. dr. sc.  Biserka Petrović Sočo, prof. dr. sc. Irena Keser i prof. dr.sc.  Edita Slunjski.

Ciljevi:

  • Upoznavanje s kurikulumom centara izvrsnosti – stručno-razvojnih centara Grada Zagreba
  • Upoznavanje s zagrebačkim modelom ranog i predškolskog odgoja
  • Usvajanje osnova o upravljanju kvalitetom;
  • Uvid u kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje procesa, konteksta u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: Predavanja, radionice, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama
mr. sc. Inga Seme Stojnović,
Telefon: 01/2785 069
E-adresa: inga.seme-stojnovic@azoo.hr