Stručni skupovi / 20. travnja 2015.

Kurikulum vrtića: Vrijednosti kao element kulture predškolske ustanove

Razina i vrsta stručnog skupa: županijska; jednodnevni

Namjena: program je  namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima Istarske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Olga Ban, Prolaz Otokara Keršovanija 1, Pazin 

Broj polaznika: 40 

Rok prijave: obvezna online prijava do 22. svibnja 2015. na www.ettaedu.eu 

Predavači: Adela Karlovčan, odgojiteljica, Sanja Margeta, prof., Darko Sambol, prof. 

Ciljevi: Sudionici će: 

  • upotpuniti znanja i  razumijevanje kulture odgojno-obrazovne ustanove
  • osvijestiti poveznicu kulture vrtića i implementacije Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj
  • upotpuniti svoja znanja o tome što čini kulturu vrtića
  • osvijestiti vlastite vrijednosti koje čine kulturu odgojno-obrazovne ustanove u kojoj rade
  • primjerima iz prakse razumjeti važnost razvijanja kulture vrtića

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica (grupni  i individualni rad) 

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Jasna Šverko, mag.rehab.educ.
telefon: 051/317 692