Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja u I. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: učitelji mentori i savjetnici te županijski voditelji učitelja razredne nastave u Primorsko-goranskoj županiji

Mjesto održavanja: Osnovna  škola „Vladimir Gortan“, Prilaz Vladimira Gortana 2, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 1. do 26. 12. 2012.

Predavači: dr. sc. Marina Diković, prof., Elvira Nimac, prof., Dijana Bakarčić, dipl.uč., Ivana Jurjević Jovanović, dipl. uč., viša savjetnica i Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica.

Ciljevi: Učitelji će:

  • biti upoznati sa strukturom Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, modelima uključivanja Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja te načinima praćenja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije;
  • biti osposobljeni za implementaciju i provedbu građanskog odgoja i obrazovanja u I. obrazovnom ciklusu;
  • steći znanja o društvenim i komunikacijskim vještinama koje trebaju razvijati kod učenika,
  • upoznati  metode za razvoj interkulturalnih kompetencija;
  • razviti vještinu asertivnog ponašanja (kako ostvariti svoje potrebe, vodeći pri tom računa o potrebama drugih, nadasve ino-jezičara);
  • razviti emocionalne kompetencije potrebne za život.

Oblici rada: Plenarno interaktivno predavanje, radionice, samostalni rad polaznika. Koristeći ovakav pristup sudionicima će se osigurati sigurno okruženje, aktivno sudjelovanje te transparentnost u radu. Čelni, individualni rad i rad u skupini

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka
Telefon: 051/320 388