Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Istraživačko postupanje u nastavi srpskog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika srpskog jezika i učitelja razredne nastave A modela

Namjena: Učitelji i nastavnici srpskog jezika i učitelji razredne nastave A modela, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija

Mjesto održavanja: Vukovar, Zajedničko vijeće općina, Eugena Kvaternika

Broj polaznika: 50

Rok prijave: od 1. lipnja do do 12. lipnja 2013. godine

Predavači: prof. dr. sc. Milija Nikolić, prof. dr. sc. Dušan Marinković, Danica Puškar, prof., Ljiljana Bajac, prof.

Ciljevi: Usvojiti pojmove i idejnost suvremenih nastavnih metoda, biti osposobljeni stečena znanja prenijeti učenicima

Oblici rada: predavanja, radionice, skupni i individualni rad

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje AZOO

Napomena: Obvezna prijava na adresu: www.ettaedu.eu

Voditelj:

dr. sc. Borislav Đekić, viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Strossmayerova 6/I
Telefon: 031 284-912