Stručni skupovi / 28. svibnja 2013.

Katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: Državna, trodnevni

Namjena: Katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u osnovnim školama, sve županije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split

Broj polaznika: 350

Rok prijave: 20. kolovoza 2013.

Predavači: sveučilišni nastavnici, vjeroučitelji osnovnih škola

Ciljevi: Vjeroučitelji će:

  • otkriti smisao nade u odgojnoj praksi škole
  • vrednovati suvremeno društvo i odgojno-obrazovni sustav u perspektivi kršćanske nade
  • sučeliti kršćansku nadu s nadom društva „kulture ironije“
  • pokazati učenicima radost pronalaženja smisla ovoga života iz perspektive teološkog razumijevanja otkupljenja čovjeka
  • procijeniti mogućnost pristupa odgoju i obrazovanju u nastavi vjeronauka kao procesu koji traži strpljivost, a u kontekstu odgojno-obrazovne paradigme u Republici Hrvatskoj,
  • staviti u odnos znanje i spoznaju kao kulturu života čovjeka s kršćanskom vjerom kao ispunjenjem života
  • usvojiti metode i oblike rada kojima se kod učenika razvija potreba za molitvom kao osobnim susretom s Bogom
  • usvojiti metode i oblike rada kojima se kod učenika razvija pozitivan odnos prema radu i trpljenju
  •  usvojiti metode i oblike rada kojima se učenike, ovisno o njihovoj dobi i potrebama, potiče na promišljanje o životu iz perspektive „posljednjih stvari“. 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelji:

prof. dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK-a

mr. sc. Josip Periš, viši savjetnik za vjeronauk u osnovnoj školi Nacionalnoga katehetskog ureda HBK-a

Viši savjetnici u  Agenciji za odgoj i obrazovanje: mr. sc. Gordana Barudžija, Ankica Mlinarić, dipl. teol., Dalibor Adžić, prof., Tomislav Tomasić, prof.