Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Primjena suvremenih nastavnih metoda, oblika, sredstava i pomagala u kombiniranim razrednim odjelima

Razina i vrsta stručnog skupa: Državna, dvodnevni

Namjena: Program je namijenjen vjeroučiteljima Islamske zajednice s područja Mešihata

Mjesto održavanja: Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića, Gavellina 40, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: 14. lipnja 2013.

Predavači: Arslani Mevludi, prof., vjeroučitelji voditelji pedagoških radionica

Ciljevi: Vjeroučitelji će:

  • upoznati se sa suvremenim nastavnim metodama, oblicima, sredstvima i pomagalima u kombiniranim razrednim odjelima islamskog vjeronauka
  • usvojiti potrebne vještine i kompetencije za kvalitetan rad u kombiniranim razrednim odjelima
  • biti motivirani za odabir nastavnih metoda, oblika, sredstava i pomagala koja u centar pozornosti stavljaju učenika, njegove realne mogućnosti i potrebe.

Oblici rada: Predavanja, pedagoške radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Smještaj i hrana su predviđeni u prostorijama internata i restorana Islamske gimnazije, a predavanja i radionice u Islamskom centru Zagreb.

Voditelji:

Arslani Mevludi, prof., ravnatelj Islamske gimnazije dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik za vjeronauk