Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Kateheza Dobroga Pastira

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijska / međubiskupijska

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljicama u vjeri u predškolskim ustanovama Splitsko-makarske nadbiskupije, Hvarske biskupije, Zadarske nadbiskupije, Šibenske biskupije i Dubrovačke biskupije

Mjesto održavanja: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Zrinsko-frankopanska 19, Split

Broj polaznika: 120

Rok prijave: 24. svibnja 2013.

Predavači: Elizabeta Rakidžija, dipl. odgojiteljica, Ivana Tandara, dipl. odgojiteljica, Marina Ćosić Šurlin, dipl. odgojiteljica, Meri Žuljević, dipl. odgojiteljica

Ciljevi: Odgojiteljice će:

  • upoznati  doprinos  Marije  Montessori na području religioznog odgoja
  • upoznati osnove Kateheze Dobrog Pastira, vjerskog odgoja predškolske djece prema načelima Montessori pedagogije
  • naučiti još jedan način kako pomoći djetetu otkriti neizmjerni potencijal božanskog života koji posjeduje te izraziti svoj odnos prema Bogu, okolini i sebi
  • kroz pedagoške radionice upoznati didaktičko-katehetska sredstva Kateheze Dobrog Pastira
  • naučiti kako na neposredan način pomoću pripremljene okoline uvoditi dijete u odnos s Bogom i život Crkve
  • upoznati zahtjeve, prema načelima Montessori pedagogije, koji se postavljaju pred odgojitelja.

Oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, prezentacije pedagoških modela, tematske rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelji:

mr. sc. Josip Periš, predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik za vjeronauk