Stručni skupovi / 11. ožujka 2013.

Medijska pismenost

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave u zvanju mentora i savjetnika

Mjesto održavanja: Hotel Olympia, Ljudevita Gaja 2, Vodice 

Broj polaznika: 400 

Rok prijave: obvezna online prijava od 14. ožujka do 15. lipnja 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Vinko Filipović, prof. prof. dr. sc. Vladimir Gruden, Monika Rajković , mag.ped., Krešimir Mikić, prof., doc. dr. sc. Igor Kanižaj, dr. sc. Dubravka Težak, Sanja Polak, dipl. uč., učitelj savjetnik, dr. sc. Irena Miličić, Renata Ivanković, prof., doc. dr. sc. Božo Skoko

Ciljevi:

 • upoznati dinamiku djelovanja suvremene tehnologije i medija na razvoj djeteta kroz ulogu roditelja, učitelja i društva,
 • osvijestiti elemente kršenja prava djece u medijima te prepoznati prava i odgovornosti djeteta u okviru medijske pismenosti kroz prizmu prilika i prijetnji svakodnevne izloženosti djece medijima,
 • razumjeti medijske zablude te razlučiti pozitivno od negativnog u medijskoj kulturi,
 • prepoznati glavne značajke televizije kao medija, identificirati tri ključne posljedice neumjerene izloženosti djeteta televizijskom programu i moći prepoznati oblike manipulacije u opće-informativnom i dječjem programu,
 • razumjeti važnost svakodnevnog čitanja beletrističkih i nebeletrističkih tekstova te utjecaja čitanja i slušanja na govorenje i pisanje u svrhu poticanja i razvijanja čitalačke pismenosti kod učenika,
 • upoznati konkretne primjere unapređivanja čitalačkih navika i nove načine kreativnog pristupa interpretaciji lektire,
 • razvijati kritičnost prema sadržajima na internetu i u novinama u svrhu zaštite djece,
 • osvijestiti važnost sigurne i kritičke uporabe IKT vezano uz razvoj digitalne kompetencije učenika i učitelja te upoznati aktivnosti CSI (Centra za sigurniji Internet) s naglaskom na ulogu CARNeta u CSI,
 • upoznati edukativne materijale objavljene na internet stranici CSI koji se mogu koristiti u realizaciji tema o sigurnosti na internetu,
 • upoznati poželjne oblike reakcije u slučaju primijećenog e-nasilja među djecom i mladima,
 • razumjeti pozitivne i negativne aspekte medijskog djelovanja te razvijati kompetencije za učinkovitije korištenje medija.

 

Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, refleksije i rasprave

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena: Nakon 20. svibnja 2013. otvorena je prijava i za učitelje razredne nastave koji nemaju zvanje mentora i savjetnika.

Voditelji:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica

Agencija za odgoj i obrazovanje

telefon: 051/352 073