Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Građanski odgoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima razredne nastave osnovnih škola Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije

Mjesto održavanja: OŠ Matija Antun Reljković, Cerna

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna online prijava od  15. 5. 2013.  do  25. 6. 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Izv. prof. dr. sc. Mirjana Duran, dr. sc. Marija Sablić,  Sanja Vladović, dip. soc. pedagog, Maja Katić, dipl. učiteljica, i učiteljice OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Velika

Ciljevi: Učitelji će:

  • upoznati radionice i teme iz Kurikuluma građanskog odgoja koji upotpunjuju nastavni program te doprinose kvalitetnijem i suvremenijem nastavnom procesu,
  • upoznati sadržaje kojima se potiče razvijanje multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnog rješavanja sukoba i sudjelovanja mladih u odlučivanju.

Oblici rada: predavanja i radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Voditelj:

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-916