Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Odrednice Zdravstvenoga i Građanskoga odgoja i obrazovanja, Čimbenici međuvršnjačkoga nasilja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima 3. i 4. razreda razredne nastave istočnoga dijela Zagrebačke županije

Mjesto održavanja: Božjakovina, OŠ „Stjepan Radić“, Domaćinska 1

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirjana Milanović, prof., mr. sc. Luca Sabljić, Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak, Jadranka Bjelica, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  •  ponoviti i proširiti znanje o mentalnom zdravlju djece,
  •  upoznati prognostičke i zaštitne čimbenike nasilja i zlostavljanja mladih s osvrtom na školsku kulturu,
  • steći temeljne spoznaje o osnovnim odrednicama Kurikuluma GOO-a i mogućnosti njegove implementacije u nastavni plan i program, o  pitanjima koja se aktualiziraju pri oblikovanju i izvođenju nastave usmjerene na kompetencijski pristup te promišljati o načinu vrednovanja postignuća učenika u području GOO-a,
  • upoznati način prilagodbe nastavnoga programa matematike za djecu s teškoćama.   

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, pedagoške radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Donijeti Kurikulum Građanskoga odgoja i obrazovanja.

Voditelj:

dr. sc. Kata Lučić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-024
e-mail: kata.lucic@azoo.hr