Stručni skupovi / 6. lipnja 2013.

Osnovne odrednice Kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja i mogućnosti njegova implementiranja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave u Međimurskoj županiji

Mjesto održavanja: Osnovna škola Donja Dubrava, Krbulja 21, 40 328 Donja Dubrava

Broj polaznika: 100 prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 27. kolovoza 2013.

Predavači: viša savjetnica Nevenka Lončarić Jelačić, prof., Zdenka Novak, dipl. učiteljica, Štefanija Mustač, dipl. učiteljica, Ana Jeđud, dipl. učiteljica

Ciljevi: učitelji će:

  • steći temeljne kompetencije za primjenu Kurikuluma GOO-a;
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za implementaciju Kurikuluma GOO-a u plan i program škole te u školski kurikulum;
  • biti osposobljeni za izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup;
  • biti osposobljeni za korištenje aktivnih metoda učenja i poučavanja za razvoj pojedinih dimenzija građanske kompetencije: ljudsko pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke;
  • biti upoznati s nastavnim materijalima za učenje i poučavanje GOO-a razvijenima u AZOO;
  • promišljati o praktičnoj primjeni stečenih kompetencija i metoda koje pospješuju građanski odgoj i obrazovanje, kao i o načinu vrednovanja postignuća učenika u području GOO-a.

Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, radionice, prikazi primjera dobre prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Donijeti Kurikulum Građanskoga odgoja i obrazovanja.

Voditelj:

mr. Đurđa Kulušić, viša savjetnica
Telefon: 01/2785 052