Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Implementacija građanskog odgoja i obrazovanja u I. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni 

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Ličko-senjske županije 

Mjesto održavanja: Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Silvija Strahimira Kranjčevića 1, Senj 

Broj polaznika: 50 

Rok prijave: obvezna online prijava od 22. travnja do 23. svibnja 2013. na adresi: www.ettaedu.eu 

Predavači: red. prof. dr. sc.Karol Visinko, dr. sc. Marina Diković i Irena Peić, prof.

Ciljevi: Učitelji će:

  •  razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u prvom i drugom razredu osnovne škole;
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja;
  • se osposobiti za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume;
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskoga građanstva;
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i vrednovanja građanskog odgoja i obrazovanja.

Oblici rada: interaktivno predavanje,čelni i individualni rad. 

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO) 

Napomena: Istovjetan se skup održao 26. ožujka 2013. u Osnovnoj školi Luke Perkovića u Brinju.

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, dipl. uč., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/352 073