Stručni skupovi / 29. travnja 2013.

Implementacija Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u 1. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima mentorima koji tijekom 2013. godine sudjeluju u stručnom usavršavanju učitelja razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapad)

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 14. lipnja do 28. lipnja 2013.

Predavači: mr. Sanja Urek, pomoćnica ravnatelja AZOO, Biljana Petljak Zekić, dipl. uč., viša savjetnica AZOO, Igor Rukljač, dipl. uč., viši savjetnik AZOO

Ciljevi:

Učitelji mentori će:

  • razvijati opća profesionalna znanja (prava i odgovornosti učiteljske profesije, pravna legislativa, pedagoška dokumentacija) potrebna za implementaciju Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja,
  • usvojiti teorijska znanja i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanja – osposobljenost za uključivanje Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja u školski kurikulum i predmetne kurikulume,
  • znati procese učenja i poučavanja koji vode razvoju demokratskog građanstva,
  • biti osposobljeni za primjenu metoda učenja i poučavanja te vrednovanja u građanskom odgoju i obrazovanju.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, skupni rad i prikazi primjera dobre prakse.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelji:

Biljana Petljak Zekić, dipl. učiteljica, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 051 686 200
Igor Rukljač, dipl. učitelj, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 2785 014