Stručni skupovi / 30. kolovoza 2013.

Uloga pedagoga u povjerenstvu za stažiranje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima (osnovne i srednje škole)

Mjesto održavanja: OŠ Mladost, Osijek

Broj polaznika: 90

Rok prijave: do 30. rujna 2013. – obvezna prijava na internetskoj stranici www.ettaedu.eu

Predavači: Tihana Radojčić, prof., Ivana Biljan, prof., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.,  Kristina Gugić, prof., Biljana Nikšić, prof.

Ciljevi:

  • planirati i vrednovati realizaciju sadržaja programa stažiranja
  • definirati ulogu stručnog suradnika pedagoga u povjerenstvu za stažiranje
  • upoznati se s načinima pružanja podrške učiteljima i nastavnicima u uvođenju u samostalni odgojno-obrazovni rad

Oblici rada: Interaktivna predavanja stručnjaka, rad u manjim i većim grupama (rasprava, analiza slučaja, iskustva iz prakse)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Napomena: Prijavljuju se sudionici iz svih pet županija

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge  
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031/ 284 901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr