Stručni skupovi / 12. srpnja 2013.

Usmena i autorska bajka

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika srpskog jezika i učitelja razredne nastave A modela

Namjena: Učitelji i nastavnici srpskog jezika i učitelji razredne nastave A modela Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije i nastavnici srpskog jezika Pravoslavne gimnazije u Zagrebu

Mjesto održavanja: Beograd, Filološki fakultet; Narodna biblioteka Srbije u Beogradu; Kuća Đure Jakšića u Beogradu.

Broj polaznika: 50

Rok prijave: od 15. srpnja do 3. rujna 2013.

Predavači: dr. sc. Marina Janjić, dr. sc. Dušica Minjović, dr. sc Vesna Lompar, dr. sc Zorica Nestorović

Oblici rada: predavanja, razgovor, radionice

Ciljevi i kompetencije

  • osposobljavanje sudionika za planiranje i kreiranje nastave književnosti u osnovnim i srednjim školama,
  • osigurati sudionicima mogućnost da pod vođenjem i u odgovarajućem okruženju ojačaju za nove izazove u profesionalnom životu, iskustveno proraditi vlastite izvore snage
  • ojačati osobne kompetencije za rad u nastavi.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Napomena: Stručni skup je projekt u suradnji ZVO. Obavezna prijava na: www.ettaedu.eu

Voditelj:

dr. sc. Borislav Đekić, viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)
Strossmayerova 6/I
Telefon: 031 284-912