Stručni skupovi / 30. travnja 2013.

Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u prevenciji nasilja

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijska – Koprivničko-križevačka županija

Namjena: Voditelji školskih preventivnih programa Koprivničko-križevačke županije i zainteresirani učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji osnovnih i srednjih škola uključeni u pripremu i provedbu školskih preventivnih programa

Mjesto održavanja: Koprivnica, mjesto i vrijeme održavanja stručnog skupa bit će objavljeno 15 dana prije održavanja stručnog skupa u aplikaciji www.ettaedu.eu

Broj polaznika: 80

Rok prijave: molimo da se za sudjelovanje na stručnom skupu prijavite u aplikaciji za www.ettaedu.eu najkasnije 5 dana prije održavanja stručnog skupa

Predavači:prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba i Darko Tot, dipl. socijalni pedagog

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:Sudionici će biti informirani o mogućnostima pripreme i provedbe preventivnih aktivnosti vezane za prevenciju nasilja i ulogu odgojno-obrazovnih ustanova u pripremi i provedbi školskih preventivnih programa.

Metode rada:Interaktivna predavanja i radionice

Vrednovanje:Standardizirani upitnik AZOO-a.

Voditelj:

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe – pomoćnik ravnatelja 
Darko Tot, dipl. soc. pedagog
telefon: 01/2785 065
e-pošta: darko.tot@azoo.hr