Stručni skupovi / 9. svibnja 2018.

Kurikulski pristupi planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni stručni skup

Namjena: skup je namijenjen voditeljicama županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Broj polaznika: 13

Rok prijave: 21. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Nikolina Marinić, prof., profesor savjetnik i Diana Greblički Miculinić, prof., učitelj savjetnik.

Ciljevi:

  • izdvojiti temeljnu svrhu, ciljeve i odgojno-obrazovne ishode Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (četvrta inačica) za peti razred osnovne škole i prvi razred srednje škole;
  • utvrditi  nove sadržaje Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (četvrta inačica);
  • razmotriti mogućnosti planiranja i programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa u kurikulskome obzorju;
  • razmotriti i predložiti mogućnosti radioničkih oblika rada s učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka,  individualno, u paru i skupini, frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik

Mirela Barbaroša-Šikić, Gea Cetinić i Marijana Češi

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 01 2785056