Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Kurikulski pristup nastavi Hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima osnovnih škola Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

Mjesto održavanja: Nova Gradiška, OŠ Ljudevita Gaja, Gajeva 24

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 27. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Nataša Sajko, Anita Šojat, Marija Mikulić, Marina Sviben Družinec, Anđa Suvala

Ciljevi: sudionici će poticati kulturu slušanja (u skladu s predmetom, svrhom i sudionikom komunikacije), razvijati u okviru jezičnih kompetencija psihosocijalne sposobnosti, ponajprije komunikacijske, a potom i lingvističke, isticati izrazitu važnost receptivne sposobnosti slušanja u nastavi hrvatskoga jezika, procijeniti vlastite komunikacijske vještine s naglaskom na vještine slušanja, upotrijebiti vještine aktivnog slušanja u komunikaciji s učenicima, kolegama i roditeljima, definirati pojmove ravnopravnog dostojanstva i relacijske kompetentnosti, razlučiti pasivno (receptivno) i aktivno slušanje, otkriti vezu aktivnog slušanja i kvalitete odnosa koji gradimo s učenicima, kolegama i roditeljima, opisati osnovne karakteristike vještine aktivnog slušanja, planirati ishode prema metodičkom sustavu učenja  „dizajniranjem do razumijavanja“, primijeniti tri koraka pri dizajniranju  do razumijevanja određene nastavne teme iz jezika, razlikovati lingvistički i komunikacijski pristup poučavanju jezičnih sadržaja, primjenjivati kurikulska načela i pristupe u nastavi hrvatskoga jezika, implementirati stečena znanja i vještine u izvedbu nastavnoga programa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Anđa Suvala, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 031 284 908