Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kurikulska načela i pristupi učenicima/ODGAĐA SE

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen profesorima Hrvatskoga jezika u srednjim školama Osječko-baranjske županije.

Mjesto održavanja: Strukovna škola Antuna Horvata, Vijenac kardinala A. Stepinca 11,  Đakovo,

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 23. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Renata Ivanković, Nataša Sajko, Anita Šojat, Vera Bilandžić i Mirjana Bogdanović;

Ciljevi:

  • sudionici će se upoznati  s prijedlogom Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik,
  • planirati učenje i poučavanje usmjereno na ishode učenja,
  • oblikovati odgojno-obrazovne ishode aktivnosti povezane s odgojno-obrazovnim ishodima Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik,
  • razlikovati oblike, metode i tehnike vrednovanja predviđene Kurikulumom, 
  • povezati vrednovanje s planiranjem ishoda aktivnosti i njezinim opisom,
  • primjenjivati kurikulska načela i pristupe prema učenicima,
  • implementirati stečena znanja i vještine u izvedbu nastavnoga programa,
  • koristiti se portalom e-Lektire u cilju obogaćivanja nastave lektire te pomoći u čitanju i razumijevanju učenicima s teškoćama.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Anđa Suvala

viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 031 284 908

e-pošta: anda.suvala@azoo.hr