Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Kurikulska načela i pristupi učenicima

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen profesorima Hrvatskoga jezika u osnovnim školama dijela Osječko-baranjske županije: škole izvan područja grada Osijeka.

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Kukuljevića Belišće, Ulica kralja Tomislava 196, Belišće

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 23. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Marin Režić, Nataša Sajko, Anita Šojat, Vesna Kovačević-Tomić i Zrinka Jurčević;

Ciljevi:

  • sudionici će se upoznati  s prijedlogom Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik,
  • planirati učenje i poučavanje usmjereno na ishode učenja,
  • oblikovati odgojno-obrazovne ishode aktivnosti povezane s odgojno-obrazovnim ishodima Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik,
  • razlikovati oblike, metode i tehnike vrednovanja predviđene Kurikulumom, 
  • povezati vrednovanje s planiranjem ishoda aktivnosti i njezinim opisom,
  • primjenjivati kurikulska načela i pristupe prema učenicima,
  • implementirati stečena znanja i vještine u izvedbu nastavnoga programa,
  • koristiti se portalom e-Lektire u cilju obogaćivanja nastave lektire te pomoći u čitanju i  razumijevanju učenicima s teškoćama.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: ponovljeni program stručnoga skupa

Voditelj:

Anđa Suvala

viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 031 284 908

e-pošta: anda.suvala@azoo.hr